Bydd yr ysgoloriaethau yn cael eu cynnig am y tro cyntaf i fyfyrwyr addysg uwch dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Medi 2014.

Bydd rhagor o wybodaeth yn y man ynglŷn â sut i wneud cais am Ysgoloriaeth William Salesbury.

 

Beth yw amcanion y Coleg Cymraeg Cenedlaethol?

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a goruchwylio addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

Sut mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gweithredu?

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gyfrifol am ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg yn yr 11 sefydliad addysg uwch a ganlyn, gyda changen o’r Coleg o fewn pob sefydliad:

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant; Prifysgol Aberystwyth; Prifysgol Abertawe ; Prifysgol Bangor, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd; Prifysgol Morgannwg; Prifysgol Fetropolitan Abertawe; Prifysgol Caerdydd; Prifysgol Glyndŵr; Prifysgol Cymru, Casnewydd; Y Brifysgol Agored.

Neges Cadeirydd y Bwrdd Cyfarwyddwyr

“Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn falch iawn fod Cronfa Genedlaethol William Salesbury wedi ei sefydlu. Bydd yr Ymddiriedolaeth annibynnol hon yn gweithio’n agos gyda’r Coleg i ddatblygu cysylltiadau gyda chymunedau lleol ledled Cymru. Edrychwn ymlaen yn frwdfrydig at weithio gyda’r Gronfa i gyflawni ei hamcanion.”

– Yr Athro R. Merfyn Jones

Neges Deon y Coleg

“Gyda chyhoeddi Cynllun Academaidd a Phrosbectws yn gamau allweddol yn natblygiad y Coleg, bydd y Gronfa hon yn gyfle i gefnogwyr addysg cyfrwng Cymraeg ym mhob rhan o Gymru a’r tu hwnt gyfrannu’n ymarferol i’w lwyddiant.”

– Dr Hefin Jones

 

Am ragor o wybodaeth am y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, cysylltwch ag Arwel Lloyd, Y Swyddfa Ganolog, Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Y Llwyfan, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ. Ffôn: 01267 245649 E-bost: a.lloyd@colegcymraeg.ac.uk

 

I ddod o hyd i gwrs neu i wybod mwy am y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ewch i’w gwefan: www.colegcymraeg.ac.uk

“MYNNWCH DDYSG YN EICH IAITH”