CRONFA WILLIAM SALESBURY

Posted on Thursday, 2 August, 2012

Beth yw diben y gronfa?

Sefydlwyd Cronfa William Salesbury i roi cyfle i gefnogwyr addysg uwch cyfrwng Cymraeg gyfrannu’n ariannol i gynorthwyo’r rhai sydd am astudio dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn weithredol ers Medi 2011, ac am y tro cyntaf yn hanes y genedl mae’n sicrhau bod gennym gyfundrefn addysg Gymraeg gyflawn, o addysg feithrin i addysg brifysgol.

Sut bydd arian y gronfa yn cael ei ddefnyddio?

Y bwriad yw defnyddio llog arian y gronfa i gynnig ysgoloriaethau – Ysgoloriaethau William Salesbury – i rai sydd am astudio dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd yn agored i ddarpar-fyfyrwyr a myfyriwr wneud cais am yr ysgoloriaethau, a byddant yn cael eu dyfarnu yn ôl trefn benodol y cytunwyd arni gan yr Ymddiriedolaeth a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Digwyddiad: ‘William Salesbury – Mynnu Dysg yn ein Hiaith’

Posted on Monday, 29 July, 2013

‘William Salesbury : Mynnu dysg yn ein hiaith’

Trafodaeth am fywyd a gwaith William Salesbury yng nghwmni Gruffydd Aled Williams

Cynhelir ar ddydd Mercher Awst 7 am 11:00yb ym mhabell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a’r Cyffiniau.

Bydd John Gwilym Jones yn cadeirio cyflwyniad gan Gruffydd Aled Williams ar gyfraniad un o arwyr bro’r Eisteddfod, William Salesbury, a chawn gwmni Manon George, deiliad Darlithyddiaeth Genedlaethol yn Y Gyfraith trwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg.

Sefydlwyd Cronfa Genedlaethol William Salesbury er mwyn rhoi cyfle i bobl Cymru i gefnogi addysg uwch cyfrwng Cymraeg. Gwnawn hyn trwy gynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ffilmiau o lawnsiad Cronfa Genedlaethol William Salesbury, Eisteddfod Bro Morgannwg, 2012.

Posted on Tuesday, 6 November, 2012