Sut gallwch chi gefnogi?

  • Cyfrannu swm o arian fel unigolyn trwy siec neu orchymyn banc
  • Annog perthnasau, cyfeillion a chydnabod i gyfrannu arian
  • Trefnu i adael arian yn eich ewyllys ar gyfer y gronfa
  • Trefnu gweithgareddau gyda’r elw’n mynd at y gronfa (fel unigolyn neu trwy gymdeithas leol neu genedlaethol) e.e. cyngherddau, gigiau, ocsiynau, dramâu, darlithiau cyhoeddus, teithiau cerdded, chwaraeon ac ati.

Os ydych yn cyfrannu trwy siec (yn daladwy i ‘Coleg Cymraeg – Cronfa William Salesbury’), a fyddech mor garedig â’i hanfon at:

John Watkin,

Trysorydd Cronfa Genedlaethol William Salesbury,

Blaenyresgair,

Ystrad Meurig,

Ceredigion,

SY25 6DS