Beth yw diben y gronfa?

Sefydlwyd Cronfa William Salesbury i roi cyfle i gefnogwyr addysg uwch cyfrwng Cymraeg gyfrannu’n ariannol i gynorthwyo’r rhai sydd am astudio dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn weithredol ers Medi 2011, ac am y tro cyntaf yn hanes y genedl mae’n sicrhau bod gennym gyfundrefn addysg Gymraeg gyflawn, o addysg feithrin i addysg brifysgol.

Sut bydd arian y gronfa yn cael ei ddefnyddio?

Y bwriad yw defnyddio llog arian y gronfa i gynnig ysgoloriaethau – Ysgoloriaethau William Salesbury – i rai sydd am astudio dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd yn agored i ddarpar-fyfyrwyr a myfyriwr wneud cais am yr ysgoloriaethau, a byddant yn cael eu dyfarnu yn ôl trefn benodol y cytunwyd arni gan yr Ymddiriedolaeth a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.