Posts from the “Heb Gategori” Category

Digwyddiad: ‘William Salesbury – Mynnu Dysg yn ein Hiaith’

Posted on Monday, 29 July, 2013

‘William Salesbury : Mynnu dysg yn ein hiaith’ Trafodaeth am fywyd a gwaith William Salesbury yng nghwmni Gruffydd Aled Williams Cynhelir ar ddydd Mercher Awst 7 am 11:00yb ym mhabell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a’r Cyffiniau. Bydd John Gwilym Jones yn cadeirio cyflwyniad gan Gruffydd Aled Williams ar gyfraniad un o arwyr bro’r Eisteddfod, William Salesbury, a chawn gwmni Manon George, deiliad Darlithyddiaeth Genedlaethol yn Y Gyfraith trwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg. Sefydlwyd Cronfa Genedlaethol William Salesbury er mwyn rhoi cyfle i bobl Cymru i gefnogi addysg uwch cyfrwng Cymraeg. Gwnawn hyn trwy gynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ffilmiau o lawnsiad Cronfa Genedlaethol William Salesbury, Eisteddfod Bro Morgannwg, 2012.

Posted on Tuesday, 6 November, 2012

Dr Meredydd Evans yn lansio Cronfa William Salesbury from cronfasalesbury on Vimeo. Adam Jones yn lawnsiad Cronfa Genedlaethol William Salesbury from cronfasalesbury on Vimeo. Dr Myfanwy Davies yn siarad yn lawnsiad Cronfa Genedlaethol Wiliam Salesbury from cronfasalesbury on Vimeo. Dafydd Iwan yn lawnsiad Cronfa Genedlaethol William Salesbury from cronfasalesbury on Vimeo.

CRONFA WILLIAM SALESBURY

Posted on Thursday, 2 August, 2012

Beth yw diben y gronfa? Sefydlwyd Cronfa William Salesbury i roi cyfle i gefnogwyr addysg uwch cyfrwng Cymraeg gyfrannu’n ariannol i gynorthwyo’r rhai sydd am astudio dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn weithredol ers Medi 2011, ac am y tro cyntaf yn hanes y genedl mae’n sicrhau bod gennym gyfundrefn addysg Gymraeg gyflawn, o addysg feithrin i addysg brifysgol. Sut bydd arian y gronfa yn cael ei ddefnyddio? Y bwriad yw defnyddio llog arian y gronfa i gynnig ysgoloriaethau – Ysgoloriaethau William Salesbury – i rai sydd am astudio dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd yn agored i ddarpar-fyfyrwyr a myfyriwr wneud cais am yr ysgoloriaethau, a byddant yn cael eu dyfarnu yn ôl trefn benodol y cytunwyd…